Comment

Home » , » Danh Sách Tỉnh Thành phố có Điểm Thi Tốt nghiệp 2012

Danh Sách Tỉnh Thành phố có Điểm Thi Tốt nghiệp 2012


cac tinh thanh pho co diem thi tot nghiep 2012
Các tỉnh thành phố đã có Điểm thi tốt nghiệp năm 2012. Webdiemthi.Com sẽ cập nhật danh sách cách tỉnh thanh phố có điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012 trên cả nước tại đây.
Bài viết này được tổng hợp khá đầy đủ và chi tiết. Với mỗi các tỉnh thành phố, sẽ có thêm danh sách cách trường THPT của các Tình/ Thành đó.
Thí sinh và phụ huynh chú ý theo dõi thường xuyên. Và gửi link bài viết này cho bạn bè.
Thí sinh kick vào tên các Tỉnh/ Thành phố dưới đây để xem điểm thi tốt nghiệp THPT các tỉnh thành năm 2012.
Mã tnh
Tên tnh
Mã tnh
Tên tnh
Mã tnh
Tên tnh
Mã tnh
Tên tnh
1A
16
33
49
1B
17
34
50
2
18
35
51
3
19
36
52
4
21
37
53
5
22
38
54
6
23
39
55
7
24
40
56
8
25
41
57
9
26
42
58
10
27
43
59
11
28
44
60
12
29
45
61
13
30
46
62
14
31
47
63
15
32
48
64